Ellen van Vliet voor accordeon- en pianolessen in Amsterdam

Uitvoerend musicus

Van 1983 tot 1989 studeerde ik aan het Rotterdam Conservatorium bij Miny Dekkers. Al vroeg tijdens deze klassieke accordeonstudie zette ik mijn eerste stappen op het podium. Zo werkte ik mee aan heel verschillende projecten, o.a. met het Rotterdams Philharmonisch Orkest en ensembles van het conservatorium en gaf ik in Barcelona mijn eerste soloconcert. Uit deze tijd stammen ook mijn eerste ervaringen in het theater met diverse wereldmuziekbands. Dit alles is later van veel waarde gebleken toen ik als uitvoerend musicus bij Het Internationaal Danstheater ging werken.

Gedurende de ruim 13 jaar dat ik in het orkest van dit gezelschap speelde heb ik alle grote theaters van Nederland gezien en trad ik o.a. op in Frankrijk, Turkije, India en China. Tijdens de voorstellingen van het Internationaal Danstheater zijn de musici ook visueel altijd een belangrijk onderdeel van de show geweest.

Sinds enige tijd treed ik op met het Amsterdam Klezmer Band Helaas bestaat accordeonduo Black Celluloid sinds 2022 niet meer vanwege het overlijden van mijn zeer gewaardeerde (muziek)partner Theo van Tol.

Ik ben beschikbaar als muzikant op projectbasis. Voor uitgebreide informatie kunt u mijn cv downloaden.

Prikbord

Cursusjaar 2023/24

Voor het seizoen '23-'24 is nog plek vrij in Gein. Bel of mail voor een nieuwe afspraak.

Ook dit jaar kunt u voor een tegemoetkoming in de leskosten voor jongeren zich wenden tot het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam.

TIP:
Voor iedereen die voornemens is een accordeon aan te schaffen staat er nu een handig document online!