Ellen van Vliet voor accordeon- en pianolessen in Amsterdam

Lestarieven cursusjaar 2023-2024

Voor een tegemoetkoming in de leskosten voor jongeren tot 18 jaar kunt u zich wenden tot het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam.

Hieronder zijn de tarieven vermeld voor de lessen accordeon en piano (piano t/m intermediate level).
De lessen worden gegeven aan de Wethouder van Wijckstraat en de Bachstraat.
Alle lessen zijn individueel, tenzij anders vermeld.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Meld u aan voor een cursus of proefles. Een proefles kost €30. Dit bedrag dient contant te worden betaald en wordt in mindering gebracht op het lesgeld wanneer tot vervolg wordt besloten. Neem contact op voor aanvullende informatie.

Duur en frequentie lessen Bachstraat,
tot 21 jaar
Bachstraat,
vanaf 21 jaar
Wethouder van Wijckstraat,
tot 21 jaar
Wethouder van Wijckstraat,
vanaf 21 jaar
proefles van 30 minuten30,0030,0030,0030,00
losse les, 60 minutenn.v.t.n.v.t. 60,00 72,60
jaarcursus, 30 minuten per week/60 minuten per twee weken1065,601247,20892,801080,30
jaarcursus, 25 minuten per week 888,00 1039,35 n.v.t. n.v.t.
leskaart, 10 lessen van 60 minuten/20 lessen van 30 minuten n.v.t. n.v.t. 589,00 708,70

De leslocatie aan de Bachstraat kent andere prijzen vanwege de huur van de lesruimte, administratiekosten en de kosten van het docentencollectief.

Toelichting

Het tarief van een leskaart is inclusief 5% korting, de jaarcursus inclusief 10% korting op het normale uurtarief.

  • Een 10- of 20-lessenkaart is 1 jaar geldig vanaf het moment van aanschaf en dient in één termijn te worden voldaan.
  • Duo-lessen zijn alleen mogelijk wanneer er een geschikte combinatie van leerlingen mogelijk is.
  • De jaarcursus is gebaseerd op 32 lesweken in een jaar. Bij de jaarcursus zijn er geen lessen in de schoolvakanties.
  • Het lesgeld voor cursisten vanaf 21 jaar is inclusief de wettelijke toeslag van 21% BTW. Kinderen en jongeren zijn hiervan vrijgesteld.
  • Indien een les niet doorgaat door ziekte of verhindering van de docent ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
  • Bij de jaarcursus worden lessen door uitval zoveel mogelijk ingehaald. Bij uitval van meer dan 10% van de lessen, met een minimum van twee lessen, wordt het cursusgeld voor de overige gemiste lessen gerestitueerd.
  • Indien u zelf verhinderd bent, dient u dat telefonisch door te geven op nummer 06 5246 3931. Deze uitgevallen lessen kunnen niet worden ingehaald en worden niet gerestitueerd.
  • Lees de Algemene voorwaarden.